China - Shenzhen One Shenzhen Bay

详细信息

  • Project
    KPF – Kohn Pedersen Fox Associate
  • Interior Designer
    Yabu Pushelberg
  • 商标