China - Shenzhen One Shenzhen Bay

Dettagli

  • Project
    KPF – Kohn Pedersen Fox Associate
  • Interior Designer
    Yabu Pushelberg
  • Brands